AVÍS LEGAL

Responsabilitat​ ​del​ ​web

Som​ ​Alimentació​ ​és​ ​la​ ​marca​ ​comercial​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.Coop.V.​ ​(cooperativa​ ​en​ ​constitució),​ ​amb domicili​ ​en​ ​Camí​ ​Montcada​ ​61,​ ​46025,​ ​València,​ ​​ ​la​ ​com​ ​actua​ ​com a​ ​titular,​ ​dinamitzadora​ ​i​ ​gestora​ ​de continguts​ ​de​ ​la​ ​web:​ ​www.somalimentacio.com

Concepte​ ​d’usuari

La​ ​utilització​ ​de​ ​la​ ​web​ ​atribuïx​ ​la​ ​condició​ ​d’usuari​ ​i​ ​implica​ ​l’acceptació​ ​plena​ ​i​ ​sense​ ​reserves​ ​de​ ​totes​ ​i cadasc​una​ ​de​ ​les​ ​disposicions​ ​incloses​ ​en​ ​este​ ​Avís​ ​Legal​ ​en​ ​la​ ​versió​ ​publicada​ ​per​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​en​ ​el mateix​ ​moment​ ​que​ ​l’usuari​ ​accedisca​ ​a​ ​la​ ​Web.​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​informarà​ ​els​ ​usuaris​ ​de​ ​qualsevol canvi​ ​en​ este​ ​Avís​ ​legal.

Informació​ ​sobre​ ​els​ ​enllaços​ ​o​ ​links

SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​no​ ​es​ ​fa​ ​responsable​ ​de​ ​les​ ​webs​ ​no​ ​pròpies​ ​a​ ​les​ ​que​ ​es​ ​pot​ ​accedir​ ​mitjançant vincles​ ​o​ ​de​ ​qualsevol​ ​contingut​ ​posat​ ​a​ ​disposició​ ​per​ ​tercers.​ ​Qualsevol​ ​ús​ ​d’un​ ​vincle​ ​o​ ​accés​ ​a una​ ​web​ ​no​ ​pròpia​ ​és​ ​realitzat​ ​per​ ​voluntat​ ​i​ ​risc​ ​exclusiu​ ​de l’usuari​ ​i​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​no recomana​ ​ni​ ​garantix​ ​cap​ ​informació​ ​obtinguda​ ​a​ ​través​ ​d’un​ ​vincle​ ​alié​ ​a​ ​la​ ​web​ ​de​ ​SOM ALIMENTACIÓ​ ​ni​ ​es​ ​responsabilitza​ ​de​ ​cap​ ​pèrdua,​ ​reclamació​ ​o​ ​perjudici​ ​derivada​ ​de l’ús​ ​o​ ​mal​ ​ús​ ​d’un​ ​vincle,​ ​o​ ​de​ ​la​ ​informació​ ​obtinguda​ ​a​ ​través​ ​d’ell,​ ​incloent-hi​ ​altres​ ​vincles​ ​o​ ​webs,​ ​de​ ​la​ ​interrupció​ ​en el​ ​servici ​o​ ​en​ ​l’accés,​ ​o​ ​de l’intent​ ​d’usar​ ​o​ ​usar​ ​malament​ ​un​ ​vincle,​ ​tant​ ​en connectar​ ​​ ​a​ ​la​ ​web​ ​de​ ​SOM ALIMENTACIÓ​ ​com​ ​en accedir​ ​​ ​a​ ​la​ ​informació​ ​d’altres​ ​webs​ ​des de​ ​la​ ​web​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ.

Informació​ ​sobre​ ​la utilització​ ​de​ ​cookies​

En​ ​esta​ ​web​ ​es​ ​poden​ ​estar​ ​utilitzant​ ​cookies​ ​en​ ​algunes​ ​pàgines.​ ​La​ ​finalitat​ ​d’aquestes​ ​cookies​ ​és​ ​millorar​ ​el servei​ ​que​ ​oferim​ ​als nostres​ ​clients​ ​i​ ​als nostres​ ​visitants.​ ​Les​ ​cookies​ ​són​ ​xicotets​ ​fitxers​ ​de​ ​dades que​ ​es​ ​generen​ ​en​ ​l’ordinador​ ​de l’usuari​ ​i​ ​que​ ​permeten​ ​obtenir​ ​la​ ​següent​ ​informació:

  • ​ ​Data​ ​i​ ​hora​ ​de​ ​l’última​ ​vegada​ ​que​ ​l’usuari​ ​visita​ ​el​ ​lloc.
  • ​ ​Disseny​ ​de​ ​contingut​ ​que​ ​l’usuari​ ​va escollir​ ​en​ ​la seua​ ​primera​ ​visita​ ​a​ ​la​ ​web.
  • ​ ​Elements​ ​de​ ​seguretat​ ​que​ ​intervenen​ ​en​ ​el​ ​control​ ​d’accés​ ​a​ ​les​ ​àrees​ ​restringides.

Renúncia​ ​i​ ​limitació​ ​de​ ​la​ ​responsabilitat

La​ ​informació​ ​i​ ​serveis​ ​inclosos​ ​o​ ​disponibles​ ​a​ ​través​ ​de​ ​les​ ​pàgines​ ​web​ ​poden​ ​incloure​ ​incorreccions​ ​o errors​ ​tipogràfics.​ ​De​ ​forma​ ​periòdica​ ​s’incorporen​ ​canvis​ ​a​ ​la​ ​informació​ ​continguda.​ ​SOM ALIMENTACIÓ​ ​pot​ ​introduir​ ​en​ ​qualsevol​ ​moment​ ​millores​ ​i/o​ ​canvis​ ​en​ ​els​ ​servicis​ ​o​ ​continguts. SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​ha​ ​obtingut​ ​la​ ​informació​ ​i​ ​els​ ​materials​ ​inclosos​ ​en​ ​la​ ​web​ ​de​ ​fonts​ ​considerades com a​ ​fiables,​ ​però,​ ​si​ ​bé​ ​s’han​ ​pres​ ​les​ ​mesures​ ​corresponents​ ​per a​ ​assegurar​ ​que​ ​la​ ​informació continguda​ ​siga​ ​correcta,​ ​no​ ​garantix​ ​que​ ​siga​ ​exacta​ ​i​ ​actualitzada.

També​ ​s’advertix​ ​que​ ​els​ ​continguts​ ​d’esta​ ​Web,​ ​tenen​ ​dues​ ​finalitats,​ ​una​ ​finalitat​ ​informativa​ ​per​ ​a​ ​la​ ​qualitat,​ ​situació,​ ​servicis​ ​i​ ​tarifes​ ​i​ ​una altra​ ​de​ ​venda​ ​de​ ​productes​ ​segons preveu​ ​el​ ​present avís​ ​legal​ ​i​ ​altres​ ​textos​ ​legals​ ​del​ ​present​ ​lloc.

Informació​ ​sobre​ ​l’exempció​ ​de​ ​tota​ ​la​ ​responsabilitat​ ​derivada​ ​d’una​ ​fallada​ ​tècnica​ ​i​ ​de​ ​contingut SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​declina​ ​qualsevol​ ​responsabilitat​ ​en​ ​cas​ ​que​ ​existisquen​ ​interrupcions​ ​o​ ​un​ ​mal funcionament​ ​dels​ ​servicis​ ​o​ ​continguts​ ​oferits​ ​en​ ​Internet,​ o per qualsevol​​ ​causa que fóra.​ ​Així mateix, SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​no​ ​es​ ​fa​ ​responsable​ ​per​ ​caigudes​ ​de​ ​la​ ​xarxa,​ ​pèrdues​ ​de​ ​negoci​ ​a​ ​conseqüència​ ​d’estes caigudes,​ ​suspensions​ ​temporals​ ​del​ ​fluid​ ​elèctric​ ​o​ ​qualsevol​ ​altre​ ​tipus.​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​no​ ​declara​ ​ni garantix​ ​que​ ​els​ ​servicis​ ​o​ ​continguts​ ​no​ ​siguen​ ​interromputs​ ​o​ ​que​ ​estiguen​ ​lliures​ ​d’errors,​ ​que​ ​els​ ​defectes siguen​ ​corregits,​ ​o​ ​que​ ​el​ ​servici​ ​o​ ​el​ ​servidor​ ​que​ ​ho​ ​posa​ ​a​ ​disposició​ ​estiguen​ ​lliures​ ​de​ ​virus​ ​o​ ​altres components​ ​nocius,​ ​sense​ ​perjudici​ ​que​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​realitza​ ​els seus​ ​millors​ ​esforços​ ​a​ ​evitar​ ​este​ ​tipus d’incidents.​ ​En​ ​cas​ ​que​ ​l’usuari​ ​prenguera​ ​determinades​ ​decisions​ ​o​ ​realitzara​ ​accions​ ​amb​ ​base​ ​a​ ​la informació​ ​inclosa​ ​en​ ​qualsevol​ ​dels​ ​llocs​ ​web,​ ​es​ ​recomana​ ​la​ ​comprovació​ ​de​ ​la​ ​informació rebuda​ ​amb​ ​altres​ ​fonts.

Propietat​ ​industrial​ ​i​ ​intel·lectual

Dels​ ​continguts​ ​creats​ ​i​ ​generats​ ​per​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​així​ ​com​ ​els​ ​continguts​ ​abocats​ ​en​ ​la​ ​xarxa​ ​a través​ ​de​ ​les seues​ ​pàgines​ ​Web,​ ​és​ ​permesa​ ​la​ ​còpia,​ ​distribució,​ ​comunicació​ ​i​ ​la​ ​còpia​ ​privada​ ​seguint​ ​la llicència​ ​CREATIVE​ ​COMMONS,​ ​3.O​ ​(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

No​ ​obstant​ ​els​ ​logotips,​ ​icones,​ ​botons,​ ​programari,​ ​noms​ ​comercials,​ ​marques,​ ​dibuixos​ ​industrials​ ​o qualssevol​ ​altres​ ​signes​ ​propietat​ ​de​ ​tercers​ ​titulars​ ​que​ ​han​ ​autoritzat​ ​degudament​ ​la seua​ ​inclusió​ ​en​ ​els diferents​ ​llocs​ ​web​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​queden​ ​exclosos​ ​d’esta​ ​llicència​ ​d’ús.

Els​ ​continguts,​ ​imatges,​ ​formes,​ ​opinions,​ ​índexs​ ​i​ ​altres​ ​expressions​ ​formals​ ​que​ ​formen​ ​part​ ​de​ ​les pàgines​ ​web,​ ​així​ ​com​ ​el​ ​programari​ ​necessari​ ​pel​ ​funcionament​ ​i​ ​visualització​ ​d’estes,​ ​constituïxen així mateix​ ​una​ ​obra​ ​en​ ​el​ ​sentit​ ​del​ ​Dret​ ​d’Autor​ ​i​ ​queden,​ ​per​ ​tant,​ ​protegides​ ​per​ ​les​ ​convencions internacionals​ ​i​ ​legislacions​ ​nacionals​ ​en​ ​matèria​ ​de​ ​Propietat​ ​intel·lectual​ ​que​ ​resulten​ ​aplicables.​ ​L’incompliment​ ​de l’assenyalat​ ​implica​ ​la​ ​comissió​ ​de​ ​greus​ ​actes​ ​il·lícits​ ​i​ ​la seua​ ​sanció​ ​per​ ​la​ ​legislació​ ​civil​ ​i penal.

SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​és​ ​lliure​ ​de​ ​limitar​ ​l’accés​ ​a​ ​les​ ​pàgines​ ​web,​ ​ja​ ​els​ ​productes​ ​i/o​ ​servicis​ ​en​ ​ella oferits,​ ​així​ ​com​ ​la​ ​consegüent​ ​publicació​ ​de​ ​les​ ​opinions,​ ​observacions,​ ​imatges​ ​o​ ​comentaris​ ​que els​ ​usuaris​ ​puguen​ ​fer-li​ ​arribar​ ​a​ ​través​ ​del​ ​correu​ ​electrònic.

SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​en​ este​ ​sentit,​ ​podrà​ ​establir,​ ​si​ ​ho​ ​considera​ ​oportú,​ ​sense​ ​perjudici​ ​de​ ​l’única​ ​i exclusiva​ ​responsabilitat​ ​dels​ ​usuaris,​ ​els​ ​filtres​ ​necessaris​ ​a​ ​fi​ ​d’evitar​ ​que​ ​a​ ​través​ ​de​ ​les seues​ ​pàgines​ ​web puguen​ ​abocar-se​ ​en​ ​la​ ​xarxa​ ​continguts​ ​o​ ​opinions,​ ​considerats​ ​com a​ ​racistes,​ ​xenòfobs,​ ​discriminatoris, pornogràfics,​ ​difamatoris​ ​o​ ​que,​ ​de​ ​qualsevol​ ​manera,​ ​fomenten​ ​la​ ​violència​ ​o​ ​la​ ​disseminació​ ​de​ ​continguts clarament​ ​il·lícits​ ​o​ ​nocius.

Aquells​ ​usuaris​ ​que​ ​envien​ ​als​ ​llocs​ ​web​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​al seu​ ​departament​ ​de​ ​suggeriments, observacions,​ ​opinions​ ​o​ ​comentaris​ ​per​ ​mitjà​ ​del​ ​servici​ ​de​ ​correu​ ​electrònic,​ ​excepte​ ​que​ ​expressen​ ​de manera​ ​certa​ ​i​ ​veraç​ ​el​ ​contrari,​ ​en​ ​els​ ​casos​ ​en els quals​ ​per​ ​la​ ​naturalesa​ ​dels​ ​servicis​ ​o​ ​continguts​ ​açò siga​ ​possible,​ ​s’entén​ ​que​ ​autoritzen​ ​a​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​per a​ ​la​ ​reproducció,​ ​distribució,​ ​exhibició, transmissió,​ ​retransmissió,​ ​emissió​ ​en​ ​qualsevol​ ​format,​ ​emmagatzematge​ ​en​ ​suports​ ​físics​ ​o​ ​lògics​ ​(per exemple,​ ​disquets​ ​o​ ​disc​ ​dur​ ​d’ordinadors),​ ​digitalització,​ ​posada​ ​a​ ​disposició​ ​des de​ ​bases​ ​de​ ​dades pertanyents​ ​a​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​traducció,​ ​adaptació,​ ​arranjament​ ​o​ ​qualsevol​ ​altra​ ​transformació​ ​de​ ​tals observacions,​ ​opinions​ ​o​ ​comentaris,​ ​per​ ​tot​ ​el​ ​temps​ ​de​ ​protecció​ ​de​ ​dret​ ​d’autor​ ​que​ ​estiga previst​ ​legalment.

Així mateix,​ ​s’entén​ ​que​ ​esta​ ​autorització​ ​es​ ​fa​ ​a​ ​títol​ ​gratuït,​ ​i​ ​que​ ​pel​ ​sol​ ​fet​ ​d’enviar​ ​per correu​ ​electrònic​ ​tals​ ​observacions,​ ​opinions​ ​o​ ​comentaris,​ ​els​ ​usuaris​ ​declinen​ ​qualsevol​ ​pretensió remuneratòria​ ​per​ ​part​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ.

D’acord​ ​amb​ ​allò que s’ha assenyalat​ ​en​ ​el​ ​paràgraf​ ​anterior,​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ resta​ ​autoritzada​ ​igualment​ ​per a procedir​ ​a​ ​la​ ​modificació​ ​o​ ​alteració​ ​de​ ​tals​ ​observacions,​ ​opinions​ ​o​ ​comentaris,​ ​a​ ​fi​ ​d’adaptar-los​ ​a les​ ​necessitats​ ​de​ ​format​ ​editorial​ ​de​ ​les​ ​pàgines​ ​web,​ ​sense​ ​que​ ​per​ ​açò​ ​puga​ ​entendre’s​ ​que​ ​existix​ ​en absolut​ ​qualsevol​ ​tipus​ ​de​ ​lesió​ ​de​ ​qualssevol​ ​de​ ​les​ ​facultats​ ​morals​ ​de​ ​dret​ ​d’autor​ ​que​ ​els usuaris​ ​pogueren​ ​ostentar​ ​sobre​ ​aquelles.