Menja com penses. Pautes per un consum responsable

Aquest mes se celebra una efemèride de gran rellevància per a la família de SOM ALIMENTACIÓ. Fins fa molt poc passava desapercebuda però, gràcies a determinats canvis que s’estan produint en la societat, està prenent la rellevància que es mereix. 

El 16 d’octubre es commemora el Dia Mundial de l’Alimentació, data en la qual es va fundar fa 75 anys, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). L’objectiu principal era acabar amb la fam en el món, conscienciant sobre el problema alimentari mundial i fomentant la solidaritat. En 2020 el lema triat ha sigut: Cultivar, nodrir, preservar. Junts.

Des de la comoditat del nostre món “occidental”, el concepte alimentació ens referencia a idees molt diverses, des de salut fins a gastronomia. Però darrere hi ha aspectes que hem de tindre molt en compte com a pobresa, fam, treball infantil, món rural, canvi climàtic, benestar animal o sostenibilitat. I el més important, FUTUR.

És necessari cridar l’atenció sobre el que significa ALIMENTACIÓ i, especialment, sobre les conseqüències que té local i globalment la manera en el qual cadascun decidim alimentar-nos. SOM ALIMENTACIÓ amb la seua entitat pròpia i amb les persones que la formen, hem de ser conscients i conseqüents amb el repte que suposa la nostra alimentació. 

En aquest sentit, el primer que ens podem plantejar seria: què podem fer?

Les persones com a consumidors tenim un paper fonamental com a part de la cadena alimentària. Es tracta de superar l’interés en l’alimentació lligat únicament al menjar o la salut, dirigint les nostres decisions des d’una perspectiva ètica cap a la sostenibilitat de tot el sistema involucrat. El comportament global es desenvolupa amb els criteris de creixement continu, amb l’apropiació dels recursos del planeta de manera absoluta, són “nostres”. És a dir, la mar, la terra, l’aire, tots els béns existeixen perquè els utilitzem i “espremem” a la nostra conveniència. I, el més greu, sense ser conscients que són recursos “finits” i sense preveure les conseqüències d’aquesta manera d’actuar. El procés de la producció d’aliments té gran incidència en el medi ambient en general i, especialment, en dos problemes realment letals: el canvi climàtic i el plàstic. 

El canvi climàtic, generalment relacionat amb el calfament global i la dependència dels combustibles fòssils, està també molt influenciat per l’alimentació. La producció de productes, el transport de mercaderies, el canvi d’usos de la terra, la desforestació per al cultiu, tant d’aliments per a persones com per a donar menjar a la desmesurada i creixent demanda de carn i productes derivats dels animals. Tot això té gran repercussió en l’increment de la temperatura del planeta. Respecte al plàstic el panorama és igualment desolador, perquè una gran part de la producció de plàstics d’un sol ús es destinen a l’alimentació. 

Enfront d’aquesta perspectiva i davant al pensament pessimista que en molts casos es transmet amb un tremend pes negatiu en la societat, és necessari cridar a l’acció i oferir accions i oportunitats de participació a la població. Cal mobilitzar a persones amb talent i moltes ganes de canviar el futur sobre el qual encara tenim una gran influència i encara està per vindre.

El principal motor de canvi ha de ser la informació, la gent ha de saber les conseqüències dels seus actes i ha de conéixer opcions i eines que, en la seua vida quotidiana i en les seues decisions més senzilles, puguen tindre un efecte positiu en la cadena alimentària i, en conseqüència, en la salut del planeta. 

Encara que coneguts ja per moltes persones, aprofitem per a recordar algunes de les referències “imprescindibles” que podem implementar fàcilment:

Productes locals: ofereixen frescor, qualitat i potencien el desenvolupament de l’economia de proximitat.

Productes estacionals: els productes de “fora de temporada” generalment són importats, la qual cosa implica un transport i la conseqüent petjada de carboni.

Dieta variada: a més de ser més saludable, afavoreix la producció d’una diversitat major d’aliments. 

No al desaprofitament: per ètica i responsabilitat. L’aprofitament del menjar és fàcil i ens permet estalviar i evitar produir més aliments de manera innecessària. A més, informa’t sobre com conservar els aliments per a evitar que es desbaraten.

Cultiva aliments a casa: si tens espai pots produir algunes fruites, verdures o herbes. Gaudiràs amb això i coneixeràs l’interessant procés de creixement. 

Recolça a les cooperatives, empreses i detallistes del sector: exigeix conéixer la traçabilitat dels productes per a tindre la seguretat que són correctes, tant ambientalment com respecte a les condicions de treball. 

Sigues activista: les nostres decisions són la major força de pressió per a transformar el sistema. És necessari que cada vegada més persones siguem partícips d’aquest canvi.

 

No Comments

Post A Comment