Inverteix en Som Alimentació

Convirteix-te’n en propietari/a de la teua botiga d’alimentació

Som Alimentació te dona l’oportunitat d’invertir a un projecte social y responsable que cambiarà la forma d’alimentar-nos.

Participa a la campaña de finançament i converteix-te’n en propietari de la teua propia botiga de productes ecològics i locals sense intermediaris.

Recolza’ns i forma part de la revolució alimentària que retornarà a les persones la capacitat de decidir què y com volem menjar.

Campanya de Finançament Col·lectiu

Hem posat en marxa una campanya per a finançar de manera col·lectiva l’inversió que necessitem per a crear la nostra botiga i per cobrir les primeres despeses.

Quina inversió necessitem?

Abans de febrer de 2018 necessitem aconseguir finançament per a cobrir la següent inversió:

+ Info

+ Info

Obres, mobiliari, maquinària i utillatge, equips informàtics, software, llicencies.

40.000 €

Acondicionament del local

+Info

+Info

Costos de personal i costos generals (lloguer, despeses de llum i aigua, assessoria fiscal, internet, telèfon, segurs, etc.) dels 6 primers mesos.

30.000 €

Provisió de Fons

+Info

+Info

Compra del primer stock de productes per a la botiga.

30.000 €

Primera compra de productes

Participa a la campanya

Tens 3 opcions per a finançar la nostra inversió. Tria la que prefireixes, dues d’elles, o totes a la mateixa vegada.

 Fes una aportació 
 al Capital Social 

Des de 100€ i fins a 2.000€

És l’opció millor per a la cooperativa

 

T’oferim un interés de l’1,75% anual

 

Recompenses: obtens totes les recompenses

 Avala 
  el nostre crèdit 

Des de 150€ i fins a 600€

Avales una part del crèdit que sol·licitarem a Coop 57, una entitat  bancària ética

 

No desemborses diners, solament et compromets a fer-ho en cas de ser necessari

 

No et demanem informació patrimonial ni fiances

 

Recompensa: Et convidem a esdeveniments i activitats

 Ofereix un crèdit 
 a la cooperativa 

Des de 5.000€ fins a 25.000€

Pensat per a persones i organitzacions que vulguen oferir un crèdit a la cooperativa

 

Tu ens dónes un crèdit i t’ho retornem amb interessos, com si fores un banc

 

T’oferim garantit un interès anual del 3%

 

Recompensa: el teu nom en un mural de la botiga i invitacions per a activitats

Si estàs interessat/a, contacta amb la cooperativa.

Contactar

Recompenses

Ajuda’ns a finançar-nos i podràs obtenir les següents recompenses.

Posarem el teu nom en el mural de finançadors/as de la nostra tenda

Participar en les assemblees de socis/as i optar als càrrecs socials de la cooperativa

Entrades per a esdeveniments i activitats que organitzem

Ja hem aconseguit

62.6%

62.600€

61 MECENES

31.850€ d’Aportacions al Capital Social

10.850€ d’Avals al crèdito de Coop 57

20.00€ de Préstecs Personals

Informació sobre el Pla de Finançament

Som Alimentació és un projecte viable i de futur inspirat en les cooperatives i associacions de consum alimentàries que ja funcionen amb èxit en molts països i en el nostre territori.

Hem dissenyat una cooperativa sota els principis de la sostenibilitat social, ambiental i econòmica.

Per a açò hem elaborat un Pla d’Empresa revisat per la Universitat Politècnica de València on estimem la viabilitat econòmica del projecte. A continuació us presentem els principals nombres.

Pla d’Empresa

Som Alimentació engegarà una botiga física i una botiga online que generaran ingressos derivats de la venda de productes i de la quota mensual dels socis i sòcies consumidores, i despeses fixes i variables derivats del seu funcionament diari.

Per a arrancar necessitem:

Aconseguir 100.000€ de finançament

El 70% abans de l’1 de febrer de 2018

Acondicionar un local per a la botiga

Des d’obres i llicènces fins al mobiliari

Inaugurar la botiga a abril de 2018

I tenir una provisió de fons per als 6 primers mesos

Estimació de creixement

Al nostre Pla d’empresa estimem un creixement en socis i sòcies durant els 3 primers anys del 50% cada any. És una xifra molt conservadora tenint en compte les dades d’altres cooperatives que en ocasions se situen en un creixement de més del 100% en els primers anys.

Ingressos i Despeses estimades

Aquestes són les xifres de despeses i ingressos que estimem per als 3 primers anys de funcionament de Som Alimentació:

Primer any

Ingressos i Despeses

Estimem uns ingressos de 282.436,7€ i unes despeses de 265.605€

Segon any

Ingressos i Despeses

Estimem uns ingressos de 601.147,58€ i unes despeses de 560.697€

Tercer any

Ingressos i Despeses

Estimem uns ingressos de 861.084,53€ i unes despeses de 832.787€

Quedan:

“Fes-te’n propiertari/a del teu propi supermercat”