Productes

Què venem

Tindrem​ ​una​ ​àmplia​ ​gamma​ ​de​ ​productes de:

icono_productos_01b

Alimentació

Fruites​ ​i​ ​verdures
Llets​ ​i​ ​begudes
Pa,​ ​Pastes,​ ​arrossos,​ ​cereals
Vegetarià​ ​i​ ​vegà
Làctics,​ ​ous​ ​i​ ​carns
Elaborats​ ​i​ ​conserves

icono_productos_03

Higiene​ ​i​ ​Cosmètica

Higiene​ ​personal
Cremes​ ​i​ ​cura​ ​personal

icono_productos_02

Neteja

Llavadora
​Llar
​Bany

Quins criteris complixen els nostres productes?

Sostenibles

TTindran certificació ecològica oficial, d’SPG i de Comerç Just, i fomentarem el consum de varietats de proximitat. També hi hauran productes ​artesanals locals.

Locals

Donarem prioritat ​als​ ​productes​ ​d’orige​ ​local​ ​i​ ​estatal.​ ​Només​ ​si​ ​és​ ​imprescindible​ ​i no​ ​ho​ ​trobem​ ​ací,​ ​vindrà​ ​de​ ​fora.

Sans

Sense​ ​productes​ ​nocius​ ​per a​ ​la​ ​salut.​ ​A més,​ informarem de la seua qualitat nutricional​ ​i​ ​oferirem​ ​alternatives​ en cas​ d’​intoleràncies​ ​i​ ​al·lèrgies.

Qualitat

Ens curarem molt de la qualitat dels productes garantint que complisquen​ amb​ els criteris de sabor,​ ​aspecte​ ​i​ ​propietats​ ​nutricionals​ ​que volem.

Xicotets productors/es

Comprem​ ​directament​ ​a qui produïx​ ​i​ ens abastim  d’empreses​ ​xicotetes​ ​que​ ​cuiden​ ​dels seus​ ​treballadors/es:​ ​Sobirania​ ​alimentària​ ​i Agroecologia.

Section

Evitarem​ ​els​ ​embalatges​ ​de​ ​plàstic​ ​comprant​ ​a​ l’engròs, promourem​ ​els​ ​envasos​ ​retornables,​ ​i​ ​substituirem​ ​les​ ​bosses​ ​de​ ​plàstic​ ​per​ ​bosses biodegradables.

Sense Oli de Palma

Cap​ ​producte​ ​portarà​ ​entre​ ​els seus​ ​ingredients​ ​oli​ ​de​ ​palma,​ ​ni transgènics​ ​ni​ ​productes​ ​químics​ ​nocius.

Section

Tindrem un sistema d’etiquetes per als nostres​ ​productes elaborats, ​amb un​ ​semàfor​ ​indicatiu​ ​de​ ​la seua​ ​qualitat​ ​nutricional.​ ​Perquè​ ​la informació és salut.

¿Quieres​ ​más​ ​info?

​Próximamente podrás descargarte los criterios de selección de proveedores.

La​ ​sostenibilitat​ com a tret d’identitat

icono_productos_04

Serem​ ​sostenibles​ ​amb​ ​els​ ​recursos​ ​que​ ​utilitzem​ ​promovent:

Preguntes freqüents

Section

Els nostres productes tindran com a mínim 4 tipus de segells.

  • Ecològics: els productes identificats en la nostra botiga com a ecològics tindran segells oficials. En seran la majoria.
  • Agroecológics: els productes identificats en la nostra botiga com a agroecológicos tindran segells de garantia participativa (SPG). (SPG).
  • Artesans: els productes identificats en la nostra botiga com a artesans tindran segells oficials que garantiran el seu orige artesà.
  • Comerç Just: els productes identificats en la nostra botiga com de Comerç Just tindran el segell oficial que garantirà que complix amb estos criteris.

A més, podrem disposar també de productes que no porten cap segell dels anteriors però que complisquen amb els criteris de la cooperativa, com per exemple, que provinguen d’explotacions xicotetes, properes i sostenibles, o que siguen de KM0. Serà el Consell Rector qui vetle pel seu orige. En qualsevol cas, tots els productes estaran identificats com és menester per a que no et confongues.

Section

Sí,​ ​podràs​ ​sol·licitar​ ​algun​ ​producte​ ​que​ ​trobes​ ​en​ ​falta​ ​i​ ​que​ ​s’​adeqüe​ ​a​ls criteris establits per la cooperativa.​ ​L’àrea​ ​de​ ​compres​ ​s’​encarregarà​ ​d’​avaluar​ ​si​ ​existix​ ​una​ demanda​ ​suficient per a​ ​incloure’l ​en​ ​el​ ​catàleg.

Section

Els​ ​criteris​ ​de​ ​selecció​ ​de​ ​productes​ ​són​ ​públics​ ​i​ ​els​ ​pot​ ​vore​ ​qualcú.​ ​Són​ ​aprovats​ ​pel Consell Rector a proposta de l’Equip de Botiga, obert a la participació dels socis i sòcies de la cooperativa. Deuran complir els principis i valors de Som Alimentació, que estan recopilats en el Reglament de Règim Intern de la cooperativa, el qual s’aprova en l’Assemblea General de sòcies i socis.

Section

En​ ​Som​ ​Alimentació​ ​creem​ ​que​ ​l’​alimentació​ ​necessita​ ​canviar​ ​per tal de​ ​ser​ ​més sostenible,​ ​sana​ ​i​ ​justa.​ ​La​ ​producció​ ​ecològica,​ ​tant​ ​d’​aliments​ ​com​ ​de productes d’ús​ ​diari​ ​com ara​ ​higiene​ ​o​ ​cosmètica,​ ​és​ ​la​ ​garantia​ ​per​ ​aconseguir estos​ ​objectius. A més, com a​ ​persones consumidores​ ​podem​ ​impulsar​ ​la​ ​producció​ ​ecològica ací​ ​en​ ​el nostre territori,​ ​establint​ ​lligams​ ​amb​ ​qui​ ​produïx​ ​facilitant així que tiren avant, responsabilitzant-nos del nostre entorn i recolzant el món rural.​ ​El nostre objectiu és socialitzar el consum ecològic, local i responsable per a que la bona alimentació siga un dret, no una mercaderia.