AVÍS LEGAL

0. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.somalimentacio.com, del qual és titular SOM ALIMENTACIÓ COOP.V. (d’ara en avant, SOM ALIMENTACIÓ).
La navegació pel lloc web de SOM ALIMENTACIÓ li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de SOM ALIMENTACIÓ, i en aquest cas es procedirà a la seua publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferits des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de SOM ALIMENTACIÓ o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent SOM ALIMENTACIÓ denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

1. IDENTIFICACIÓ

SOM ALIMENTACIÓ, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

• La seua denominació social és: SOM ALIMENTACIÓ COOP.V.
• El seu nom comercial és: SOM ALIMENTACIÓ.
• El seu CIF és: F98951460.
• El seu domicili social està en: C/MAXIMILIANO THOUS 26, 46009, VALÈNCIA.
• Altres registres públics en els quals aparega l’entitat:
o Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número CV-2587.

 

2. COMUNICACIONS
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:• Tfno: 691 985 659.
• Email: info@somalimentacio.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i SOM ALIMENTACIÓ es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, SOM ALIMENTACIÓ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a SOM ALIMENTACIÓ i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de SOM ALIMENTACIÓ i a no emprar-los per a, entre altres:
1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SOM ALIMENTACIÓ o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SOM ALIMENTACIÓ presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de SOM ALIMENTACIÓ o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SOM ALIMENTACIÓ o de tercers.
5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SOM ALIMENTACIÓ, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de SOM ALIMENTACIÓ, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre SOM ALIMENTACIÓ i el propietari del lloc web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de SOM ALIMENTACIÓ dels seus continguts o serveis.
SOM ALIMENTACIÓ no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’aquests.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
SOM AILMENTACIÓ exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, SOM ALIMENTACIÓ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, SOM ALIMENTACIÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquesta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SOM ALIMENTACIÓ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SOM ALIMENTACIÓ no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

 

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a SOM ALIMENTACIÓ identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: SOM ALIMENTACIÓ
Finalitat: Atendre les seues sol·licituds, realitzar comunicacions informatives  i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis i/o sobre la relació de soci/a amb la cooperativa.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Tercers països; Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència: Del propi interessat

Informació addicional sobre protecció de dades

• Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

SOM ALIMENTACIÓ COOP.V.
F98951460
 C/Maxmiliano Thous 26
6
645 291 659
info@somalimentacio.com

• Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En SOM ALIMENTACIÓ COOP.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, d’execució del contracte de subministrament elèctric o de la relació de soci amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

• Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

• Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis de subministrament elèctric i relació de soci/a amb la cooperativa
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.
• A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
o Tercers països.
o Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals.

• SOM ALIMENTACIÓ COOP. V. podrà cedir dades a tercers a l’efecte de garantir la correcta gestió dels contractes. Aquesta cessió podrà ser, per exemple, a l’empresa distribuïdora per a tramitar l’alta del contracte, a un proveïdor de serveis informàtics  per a la gestió de l’atenció al client/soci, a una empresa de recobraments en cas d’impagament, a fitxers de morositat, etc..

• Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establit a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en la següent URL: https://mailchimp.com/es/help/about-the-general-data-protection-regulation/.

• Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en SOM ALIMENTACIÓ COOP.V. estem tractant dades personals que els concernisquen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, SOM ALIMENTACIÓ COOP.V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

• Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem en SOM ALIMENTACIÓ COOP.V. procedeixen del propi interessat
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives
• Adreces postals i electròniques
• Informació comercial
• Dades econòmiques
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

 

5. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma que utilitze el seu equip, poden utilitzar-se per a reconéixer a l’usuari.

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

• Anàlisi: Són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per a això s’analitza la seua navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’experiència de l’usuari.

• Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

– _ga _gat _gid Google Analytics. De tercers. Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conéixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

– 1P_JAR Analítica. De tercers. S’utilitzen per a recopilar estadístiques del lloc web i rastrejar les taxes de conversió. Account.google.com: http://www.google.com

– NID Tècnica. De tercers. Visualització de mapes mitjançant Google Maps. Account.google.com: http://www.google.com

– CONSENT ANID Tècnica. De tercers. S’utilitza per a la visualització dels anuncis que vam mostrar en tota la Web. Account.google.com: http://www.google.com

– GAPS Tècnica. De tercers. Eina de Google+ a través de botons d’acció per a permetre a l’usuari compartir contingut a través de Google +. Aquestes cookies permeten a Google autenticar si es comparteix el lloc amb aquest botó. http://www.google.com: Account.google.com

– wpml_browser_redirect_test _icl_visitor_lang_js Tècnica. De tercers. Determina l’idioma per defecte del navegador i mostra la web en l’idioma corresponent. https://www.wpml.com:

– _ok _okbk _oklv _okdetect olfsk hblid wcsid olark.  Xat. De tercers. Ofereix la funcionalitat dels llocs web per a participar en la comunicació de missatgeria instantània amb els visitants. olark xat: https://www.olark.com

– wd Facebook. De tercers. Aquesta cookie emmagatzema les dimensions de la finestra del navegador i és utilitzat per Facebook per a optimitzar la representació de la pàgina. Facebook: https://www.facebook.com

-sb Facebook. De tercers. Són cookies proporcionades per Facebook que s’estableixen quan un visitant es registra per a utilitzar el seu servei de Facebook. Facebook: https://www.facebook.com

-fr Facebook De tercers S’utilitza per a oferir la funció “M’agrada” de facebook i un comptador de seguidors dels continguts concrets. Facebook: https://www.facebook.com

-datr Facebook De tercers S’utilitza per a identificar el navegador web que s’utilitza per a connectar-se a Facebook independentment de l’usuari que ha entrat. Facebook: https://www.facebook.com

– CONSENT YSC PREF GPS VISITOR_INFO1_LIVE Youtube. De tercers. S’utilitzen per a integrar, visualitzar, compartir i reproduir els vídeos. Youtube: https://www.youtube.com

– tfw_exp personalization_aneu guest_aneu external_referer eu_cn. Twitter. De tercers. Twitter utilitza cookies d’autenticació i seguretat per a iniciar sessió, per a protegir la seua seguretat, per a combatre el spam. Utilitza cookies de preferències, d’anàlisis i investigació, per a oferir contingut personalitzat i de publicitat. Twitter no ens reporta cap informació sobre les dades que recapta a través d’aquestes cookies. Twitter: https://www.twitter.com

– csrftoken sessionid django_language DJango. De tercers. Aquestes cookies s’associen amb la plataforma de desenvolupament web Django per a Python. Estan dissenyades per a ajudar a protegir un lloc contra l’atac de programari en els formularis web, identificador de sessió anònim i l’idioma del navegador, activa la web en el mateix idioma si aquesta disponible. En cas contrari, s’utilitza l’espanyol. DJango: https://www.django.com

– viewed_cookie_policy. Tècnica. Pròpia. Cookies d’ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web. https://www.somalimentacio.com

– googtrans. Tècnica. Pròpia.  Aquesta cookie permet emmagatzemar les preferències de traducció dels usuaris. Es tracta d’una cookie de personalització que la seua no instal·lació no hauria d’impedir el funcionament del lloc web, encara que la seua funcionalitat podria veure’s reduïda. Aquesta cookie expira quan es tanca el navegador. https://www.somalimentacio.com

Nota: Les cookies de tipus ‘Pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vosté permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera
http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

Altres navegadors

Consulte la documentació del navegador que tinga instal·lat.

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’envie informació seua a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

6.  LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

Pàgina web traduïda per Lila Marketing.